Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Tilladelse til boringer og bortledning af grundvand ved metrostation Nuuks Plads

Officielt navn: Tilladelse til etablering af A-boringer og midlertidig bortledning af grundvand i forbindelse med etablering af metrostation ved Nuuk Plads
Type: Andet
Høringsperiode: 31.05.12 til 29.06.12
Bydel:
Sagsnr:

I forbindelse med etablering af metrostation Nuuks plads i dybden 20 - 30 meter under terræn, er der behov for at sænke grundvandet for at tørholde  og sikre byggegruben mod grundbrud.

 

Center for Miljø har meddelt tilladelse til Copenhagen Metro Team til etablering af seks pumpeboringer og seks moniteringsboringer, samt bortledning af 1.350.000 m³ grundvand i perioden juli 2012 til december 2015. 

 

Tilladelsen må ikke tages i brug, før klagefristen er udløbet. Klagefristen er den 28. juni kl. 12.

 

 

 

 

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Klaus Fynbo Hansen
Tlf. 3366 5923