Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Tilladelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagger på Amagerforbrændingen

Officielt navn: Tilladelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagger på Amagerforbrændingen
Type: Andet
Høringsperiode: 08.10.12 til 05.11.12
Sagsnr: 2011-181032

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til anvendelse af affaldsforbrændingsslagger på Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S, matr. Nr. 536 Amagerbros Kvarter

I/S Amagerforbrændings tidligere sedimentationsbassin for slaggekølevand er nedlagt og under oprensning for sediment. Efter endt oprensning skal der fyldes efter bl.a. med affaldsforbrændingsslagge.

Arealet hvor slaggen udlægges er på 800 m2 og en del af en kommende parkeringsplads. Udlægningen vil ske i en lagtykkelse på op til 2,6 m.
 
Klageadgang m.v
Alle har til enhver tid mulighed for at få aktindsigt i sagerne. Retten til aktindsigt følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven. Oplysninger i sagerne kan fås hos Center for Miljø.

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan inden 4 uger fra dato påklage afgørelserne til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Center for Miljø, Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V, tlf.: 33 66 30 11, E-mail: miljoe@tmf.kk.dk.
 

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Miljø, affaldsområdet
Njalsgade 13
1502 København V