Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Tillæg til Spildevandsplan

Officielt navn: Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2008
Type: Andet
Høringsperiode: 13.02.12 til 10.04.12
Sagsnr:

Projekterne omfattet af nærværende tillæg til spildevandsplanen, vil alle være etableret inden august 2012, der erfaringsmæssigt er det tidspunkt hvor de kraftigste skybrud forekommer.

Projekterne gennemføres alle efter tidsplan angivet i tabel 1. Det er dog ikke utænkeligt, at KE allerede i januar efter den indledende politiske behandling af tillægget, påbegynder projektering med henblik på udbud allerede i marts 2012.

I det omfang enkelte af projekterne ikke kan stå færdige til juli 2012, vil de blive taget ud af tillægget i forbindelse med den endelige vedtagelse af tillægget og indarbejdet i den kommende spildevandsplan 2012.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Park og Natur