Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 



Høring: Teglværkshavnen tillæg 5 - lokalplan 310-5

Officielt navn: Teglværkshavnen tillæg 5 - lokalplan 310-5 med kommuneplantillæg
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 04.04.14 til 30.05.14
Sagsnr: 2013-0253545

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplantillægget skal muliggøre, at der indrettes en dagligvarebutik i den eksisterende bygning "Specialstålhallen" samt i den bygning, der opføres på byggefeltet nord for denne. På dette byggefelt skal endvidere opføres et parkeringshus. Lokalplantillægget ændrer derfor anvendelsen for "Specialstålhallen" fra "kulturelle formål" til "serviceerhverv".

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 310 Teglværkshavnen tillæg 4 og 5 som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. september 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 9. oktober 2014

Tidligere materiale 

Lokalplanforslag 

Hent forslag til tillæg 5 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. marts 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 4. april 2014

Teglværkshavnen tillæg 3

Hent tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen som PDF 

Teglværkshavnen med tillæg 1 og 2

Hent lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen med tillæg nr. 1 og 2 som PDF

 

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling, Lars Korn, 33 66 13 78