Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Supplerende læseplan for dansk og matematik

Officielt navn: Supplerende læseplan for dansk og matematik
Type: Andet
Høringsperiode: 23.06.11 til 02.09.11
Bydel:
Sagsnr: 2010-148974

I budgettet for 2011 er der vedtaget en styrkelse af kerneydelsen i form af flere timer i dansk og matematik. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal udarbejdes forslag til supplerende læseplan for dansk og matematik på de udvalgte klassetrin gældende for København. De ændrede læseplaner skal sikre, at midlerne anvendes til de ønskede formål og dermed medvirker til at hæve læse- og matematikniveauet i den københavnske folkeskole.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den 22. juni 2011, at forslag til tilføjelser i læseplanerne for henholdsvis dansk og matematik skal sendes i høring.

 

Supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen,
Pædagogisk Faglighed