Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Sundbyøster Skole - lokalplan 490

Officielt navn: Sundbyøster Skole - lokalplan 490
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 16.05.12 til 16.08.12
Bydel:
Sagsnr: 2011-162722

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af Sundbyøsterhallen og Sundbyøster Skole samt give mulighed for opførelse af byggeri til serviceerhverv ved Amagerbrogade. Sundbyøster Plads og legepladsen "Østen for solen, Vesten for månen" skal fastholdes til rekretive formål.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 490 Sundbyøster Skole som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 24. januar 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser i høringsperioden, referat af borgermøde mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 6. februar 2013

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Sundbyøster Skole som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. april 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljøvurdering, tilgængelighedsnotat mv.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. december 2011. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, lokalplan 381 Sundbyøsterhallen.

 

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign, Morten Wigh Felsen, tlf. 3366 1331