Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Styrket integrationsindsats

Officielt navn: Integrationsindsats
Type: Andet
Høringsperiode: 23.03.11 til 05.05.11
Bydel:
Sagsnr: 2011-29607

Høringen er afsluttet!

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 23. marts 2011 behandlet indstillingen ”Integrationsindsats”.
    Udvalget vedtog at sende indstillingen i høring hos Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Københavns Lærerforening, Københavns Skolelederforening, Brug Folkeskolen, Skole og Forældre København, Københavns Forældreorganisation, Københavns Fællespædagogiske Råd samt LFS og BUPL.
    høringsfristen er den 5. maj 2011 kl. 10.00
  Indstilling og beslutning samt bilagsmateriale fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 23. marts 2011 kan ses HER (punkt 11.) 
    På den baggrund anmodes I om at komme med eventuelle bemærkninger til forslaget.
    Høringssvarene vil indgå i den videre administrative og politiske behandling af sagen og vil blive offentliggjort i forbindelse med forelæggelse for udvalget. Der vil ikke blive fremsendt egentlig besvarelse af eventuelle bemærkninger og spørgsmål, der rejses i høringsvaret. Sagens behandling kan følges på kommunens hjemmeside www.kk.dk under ”Politik og Indflydelse” – ”Dagsorden mv.”.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne-. og Ungdomsforvaltningen