Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Styringsstrategi for sø- og vandløbssytemet

Officielt navn: Styringsstrategi for sø- og vandløbssytemet
Type: Andet
Høringsperiode: 01.10.13 til 26.11.13
Sagsnr:
Billede af høringen
Vandløbsmyndigheden i Københavns Kommune har med hjemmel i §49 i  lovbekendtgørelsenr. 927 af 24/09/2009 truffet beslutning om at fremme forslag til styringsstrategi for sø- og vandløbssytemet i København med fastsatte flodemål. Udkastet sendes hermed i offentlig høring i 8 uger.   Københavns søer er forbundet via åbne og rørlagte vandløb. De forsynes primært med vand fra Harrestrup Å. Ferskvandssystemet har udløb til Københavns havn ved Kastellet og til Kalveboderne.  

Styrestrategien beskriver de overordnede retningslinjer for automatiske og manuelle reguleringsindgreb. Retningslinjerne udgør en rammesættende vejledning for den praktiske drift.

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Lisbeth Gervin
Byens Anvendelse
Vand og VVM
Tlf. 40 48 37 74, lisger@tmf.kk.dk