Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Strandpromenaden - lokalplan 457

Officielt navn: Strandpromenaden - lokalplan 457
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 10.11.10 til 17.01.11
Bydel:
Sagsnr: 2010-163433

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Forslaget vil muliggøre en ny boligbebyggelse med moderne familieegnede boliger beliggende ud til Strandpromenaden ved Svanemøllestranden. I forslaget indgår, at villaen på Strandpromenaden 33 og det tilhørende garageanlæg bliver bevaret. Den nye bebyggelse består af ni række- og punkthuse i 3 til 5 etager, der placeres i et åbent parklandskab omkring den bevarede villa på Strandpromenaden 33. Villaen foreslås anvendt til bolig og/eller erhvervsformål. De øvrige tre villaer i området rives ned. De ni række- og punkthuse bliver organiseret i et åbent parklandskab omkring den bevarede villa i tre grupper med tre i hver.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 457 - Strandpromenaden som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 14. april 2011. 

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Strandpromenaden som PDF

Startredegørelse

Hent startredegørelse for Strandpromenaden som PDF

 

 

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign,