Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Strandlodsvej

Officielt navn: Strandlodsvej 3-5
Type: Andet
Høringsperiode: 17.12.15 til 14.01.16
Bydel:
Sagsnr: 511936-1
Billede af høringen

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at indrette beboelse og erhverv på Strandlodsvej 3-5 og i den forbindelse at om- og tilbygge samt nedrive dele af den eksisterende bebyggelse. Den eksisterende tagetage på bygningen på Strandlodsvej 3 nedrives, og der opføres ny 3. og 4. sal. Bygningen indrettes med 4 rækkehuse. Den eksisterende bygning på Strandlodsvej 5 indrettes med erhverv i stueetagen og 15 boliger på 1. og 2. sal. Der etableres nye altaner og tagterrasser mod Lindgreens Allé 5. Den eksisterende bygning på bagsiden af Strandlodsvej 5 om- og tilbygges, og en del af bygningens eksisterende 1. sal nedrives. Bygningen indrettes med depotrum i stueetagen og med et trappetårn. Der opføres en ny garagebygning, som er delvist nedgravet. Garage-bygningens højde i skel er mellem 1,5 og 2,5 m, mens garagebygningens længde i skel mod nord er 17,5 m og længden i skel mod øst er 21,3 m.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling. Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen. Høringssvar skal være modtaget senest den 14. januar 2016.

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66