Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Stjerne Radio

Officielt navn: Istedgade 31
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 15.07.15 til 17.08.15
Sagsnr: 512403~001

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Center for Bygninger har den 8. maj 2015 modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ca. 21 m² pavillon bygning som infill på adressen Istedgade 31. Bygningen udføres som udstillingsbygning uden offentlig adgang til det udstillede. Bygningen serviceres fra bagsiden via bagvedliggende gård. Ansøgeren er KHR arkitekter A/S

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 228 ”Skomager-Karréen” med tillæg 1, bekendtgjort henholdsvis den 11. november 1993 og 11. november 1994. Den ansøgte placering forudsætter dispensation fra flere bestemmelser i lokalplanen, og sagen er derfor sendt i høring inden kommunen træffer en afgørelse i sagen.

Bygningen er en permanent besættelseshistorisk formidlingsfacilitet, der skal genskabe facaden, som den var i 1940’erne, for at danne grundlag for kommende udstillinger. Der vil ikke være permanente arbejdspladser tilknyttet bygningen.

Den eksisterende mur fjernes for at gøre plads til den 21 m2 store udstillingsbygning. Facaden fra den oprindelige Stjerne Radio genetableres, og der indrettes et bagvedliggende udstillingslokale, der skal indeholde effekter fra modstandsbevægelsens arbejder under 2. Verdenskrig.

Bygningen udføres med indbrudssikret glas, og den opvarmes og styres af et klimaanlæg til sikring af de udstillede effekter. Selve bygningen udføres med en højde på 4,5 meter, mens den samlede bygningshøjde fra overkanten af facadeskiltet til underlaget udgør 6 meter.

Kommunen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Det fremgår af planlovens § 19, stk. 1.

Center for Bygninger kan principielt gå ind for projektet, da der er tale om en kulturel servicefunktion, der genskaber en del af en historisk ejendom fra besættelsestiden, og som med sin baggrund kan indgå i en sammenhæng med gadens andre bevaringsværdige og fredede ejendomme.

Der er tale om en meget lille bygning, som pga. højde og omfang i øvrigt ikke virker for markant i forhold til naboejendommene.

Kommunen kan først dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, når berørte ejere og lejere m.fl. er orienteret og har haft mulighed for at komme med deres bemærkninger hertil, jf. planlovens § 20, stk. 1. 

 

 

 

 

Seneste høringssvar

30.07.15 Svar (1650)
15.07.15 Svar (1656)

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Bygninger
Njalsgade 13
Postboks 416
1504 København V.