Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Skolernes maksimale kapacitet, M-kl. og 10 kl. 2012/13

Officielt navn: Skolernes maksimale kapacitet, M-kl. og 10 kl. 2012/13
Type: Andet
Høringsperiode: 07.11.11 til 16.12.11
Bydel:
Sagsnr: 2011-141741

Kapaciteten for skoleåret 2012/13 skal fastlægges inden klassedannelsen til det kommende skoleår, som finder sted i januar - februar 2012. Placering og fastlæggelse af linier på 10. klasse skal ligeledes fastlægges forinden klassedannelsen, som finder sted i februar 2012 og endelig skal placering af modtageklasser og tilpasninger af normeringen fastlægges forinden kommende skoleår begynder i august 2012.

Forslaget til kapacitetsfastsættelsen for børnehaveklasser (spor) tager udgangspunkt i den seneste prognose for antallet af spor, der blev forelagt for Børne- og Ungdomsudvalget den 22. juni 2011, skolernes bygningsmæssige kapacitet samt de i budget 2012 vedtagne udbygningsprojekter og de igangsatte udbygninger fra tidligere budgetter, jf. bilag 1. Derudover bygger kapacitetsfastsættelsen oven på ændringen af grunddistrikterne, jf. den  seneste beslutning herom i BR den 13.10.11. For uddybning, se bilag 4. 

 

Placering af modtageklasser tager udgangspunkt i klassernes nuværende placering og skolernes fysiske kapacitet, samt hensyn til transport (idet børnene skal transporteres fra hjemmet til modtageklasserne på skolen), det faglige miljø omkring modtageklasserne (minimum to modtageklasser på en skole) og hensyn til ønsket om mere blandet elevsammensætning på skolerne (fordeling hvor dette er muligt), jf. bilag 2. Forvaltningen igangsætter endvidere en kortlægning af skolerne, bl.a. for at få belyst, hvor der er mulighed for at placere modtageklasser.

10. klasser placeres i ungdomsmiljøer, hvor det er muligt at samle flere klasser og linier på samme sted (fagligt og økonomisk hensyn). Gerne geografisk placeret således, at de unge kan transportere sig mellem skole og hjemmet, jf. bilag 3.

Supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Jakob Kjærgaard Jepsen