Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Skoledistriktsændringer 2013-14

Officielt navn: Skoledistriktsændringer 2013-14
Type: Andet
Høringsperiode: 04.06.12 til 14.08.12
Sagsnr: 2012-57812

OBS: Høringsfristen forlænges på grund af tekniske problemer til den 14. august dog kun for de parter, der ikke allerede har afgivet et høringssvar.

Forvaltningen fremlægger forslag om ændringer i grunddistrikterne i Indre By, på Østerbro og Nørrebro.

På Østerbro og Nørrebro er der tale om større ændringer, som følger af ændringer i skolestrukturen, mens det er mindre ændringer i Indre By.

Forslagene tager udgangspunkt i, at der er behov for tilpasninger på grund af kapacitet og søgning eller ændringer i skolestrukturen. De konkrete forslag er herefter på grundlag af principperne for forslag til distriktsændringer, udarbejdet i tæt samarbejde med områderne og drøftet med skolelederne. Forslagene tilgodeser de politisk besluttede principper om kapacitetsudnyttelse, samt  mest mulig hensyntagen til trafiksikkerhed, mere balanceret elevsammensætning og mindste indgreb, der blev vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. juni 2011, samt nyt princip om socioøkonomisk fordeling i grunddistrikterne.

Det er forvaltningens vurdering, at et systematisk og fokuseret arbejde gennem en årrække med forslag til tilpasninger af grunddistrikterne i overensstemmelse med disse principper, vil give positive langtidseffekter til gavn for kapacitetsudnyttelsen, trafiksikkerheden og fordelingen af elever. Givet det fortsatte markante stigende børnetal er der dog ikke mulighed for gennemgribende ændringer af alle grunddistrikterne. Da kapacitetsudnyttelsen på skolerne nødvendigvis må have forrang som princip, vil det ikke i alle tilfælde være muligt at tilgodese alle familiers interesser. Når der ændres i grunddistrikterne vil  det som oftest opfattes som en fordel af nogle familier, mens andre familier, vil opleve, at deres forventninger bliver skuffede. Ændringer vedrører ikke de elever, der er indskrevet på en skole eller deres mindre søskende, men ændringerne vedrører alle øvrige kommende skolebørn, idet grunddistriktsinddelingen bestemmer, hvilken skole det enkelte barn har ret til optagelse på. I forhold til forældrehensynet er det derfor positivt jo mindre ændringen er, og jo færre forældre, der berøres af ændringen.

Det skal understreges, at distriktstilpasninger ikke kan løse behovet på længere sigt i områder med markant voksende elevtal, her er det i stedet for nødvendigt at arbejde med en udvidelse af skolernes kapacitet, som forudsættes nødvendig inden for en kortere årrække (jf. behovsprognosen, der udkommer en gang årligt, senest den 22. juni 2011.

Seneste høringssvar

13.08.12 Svar (2100) Strandvejsskolen
08.08.12 Svar (2100) Vibenshus Skole
29.07.12 Svar (2450)
26.07.12 Svar (2450)
24.07.12 Svar (2450 SV)
29.06.12 Svar (2200)
29.06.12 Svar (2200)
29.06.12 Svar (1550 )
29.06.12 Svar (2200)
29.06.12 Svar (2200)
29.06.12 Svar (2200)
29.06.12 Svar (2200)
29.06.12 Svar (2200) Forældreforeningen Brug Folkeskolen
29.06.12 Svar (1307) folkeskole
29.06.12 Svar (2450)
29.06.12 Svar (2200)
29.06.12 Svar (2100)
29.06.12 Svar (2450)
28.06.12 Svar (2200)
28.06.12 Svar (2200)
28.06.12 Svar (2200)
28.06.12 Svar (2200)
28.06.12 Svar (2200) Nørrebro Park Skole
28.06.12 Svar (2200)
28.06.12 Svar (2200)
28.06.12 Svar (2200)
28.06.12 Svar (1655) Medl. af skolebestyrelsen på Bavnehøj Skole
27.06.12 Svar (2200) Guldberg skoles bestyrelse
27.06.12 Svar (2200)
27.06.12 Svar (2200)
27.06.12 Svar (2200)
27.06.12 Svar (2200) Forældreforeningen Brug Folkeskolen
27.06.12 Svar (2200)
27.06.12 Svar (2200)
27.06.12 Svar (1809 C) Københavns Lærerforening
27.06.12 Svar (2200)
27.06.12 Svar (2200)
27.06.12 Svar (2200)
27.06.12 Svar (2200)
26.06.12 Svar (2200)
26.06.12 Svar (2200)
25.06.12 Svar (2200)
25.06.12 Svar (2200)
25.06.12 Svar (2200)
25.06.12 Svar (2200)
25.06.12 Svar (2200)
25.06.12 Svar (2200)
25.06.12 Svar (2200)
25.06.12 Svar (2450)
25.06.12 Svar (2100) Heibergskolen
24.06.12 Svar (2200)
24.06.12 Svar (2200)
24.06.12 Svar (2200)
24.06.12 Svar (2200)
24.06.12 Svar (2200 N)
24.06.12 Svar (2200)
23.06.12 Svar (1620)
23.06.12 Svar (2200)
22.06.12 Svar (2200)
22.06.12 Svar (2450)
22.06.12 Svar (2200)
22.06.12 Svar (2200)
21.06.12 Svar (2200)
21.06.12 Svar (2200)
21.06.12 Svar (2200)
20.06.12 Svar (2200)
20.06.12 Svar (2200) TV 2
20.06.12 Svar (2200)
20.06.12 Svar (2200)
20.06.12 Svar (2200)
19.06.12 Svar (2200)
19.06.12 Svar (2200)
19.06.12 Svar (2200)
19.06.12 Svar (2100)
18.06.12 Svar (2200)
18.06.12 Svar (2200)
18.06.12 Svar (2500) Valby Lokaludvalg
17.06.12 Svar (2200)
16.06.12 Svar (2)
15.06.12 Svar (2200)
14.06.12 Svar (2400) Grøndalsvængets Skole
13.06.12 Svar (2200)

Supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Jakob Kjærgaard Jepsen