Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Skoledistrikter 2018/19

Officielt navn: Skoledistrikter 2018/19
Type: Andet
Høringsperiode: 28.04.17 til 09.06.17
Sagsnr: 2017-0131824
Her indsender du dit høringssvar på nettet

Børne- og Ungdomsforvaltningen har med udgangspunkt i den årlige gennemgang af indskrivningstal for skolerne
vurderet behovet for skoledistriktsændringer.

På Borgerrepræsentationens møde den 2/2 2017 blev det besluttet at suspendere beslutningen om at oprette et skoledistrikt til den nye skole på Nordøstamager i skoleåret 2017/18. Beslutningen blev foretaget, da det var uklart, om det kunne lade sig gøre at opføre en ny skole på den tiltænkte grund på Amager Strandvej 3. Som det fremgik af sagen vedr. suspensionen får udvalget nu mulighed for at tage stilling til en evt. forlængelse af suspension af det nye distrikt.

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 26. april behandlet sag om skoledistrikter 2018/19 og besluttede at sende forslaget i høring i seks ugers høring hos alle skolebestyrelser, forældrebestyrelser i fritidstilbud, lokaludvalg, Skole og Forældre, Brug Folkeskolen, Københavns Forældreorganisation og Københavns Fælles Elevråd. Sagen fremlægges herefter for udvalget igen på baggrund af de indkomne høringssvar på mødet den 16.8.17. Forslagene skal herefter behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen og træder i kraft ved BRs godkendelse.

Seneste høringssvar

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Center for Policy