Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Skoledistrikter 2016/17

Officielt navn: Skoledistrikter 2016/17
Type: Andet
Høringsperiode: 22.05.15 til 07.08.15
Sagsnr: 2015-0070088
Børne- og Ungdomsforvaltningen foretager årligt en analyse af behovet for tilpasninger af skolerne grunddistrikter på baggrund af skolernes elevunderlag og fysiske kapacitet.  Analysen og forslagene skal sikre, at alle skoler har den fornødne kapacitet til at indskrive de elever, der har krav på at blive optaget på skolen. Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 20. maj behandlet sag om skoledistrikter 2016/17 og besluttede at sende forslaget til ændringer i høring hos skolernes bestyrelser og andre interessenter med henblik på at få brugernes bemærkninger inden der træffes endelig beslutning om ændringer.

Indstillingen sendes til høring på alle skoler og lokaludvalg, selv om de fremlagte forslag til ændringer kun vedrører Indre By / Østerbro, Vesterbro, Amager og Valby for at give mulighed for at alle lokaludvalg kan fremlægge forslag og synspunkter om spørgsmålet. Derefter forelægges resultatet af høringen for Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 26.8.15 forinden forventet endelig behandling i Økonomiudvalget 22.9.15 og Borgerrepræsentationen 8.10.15, hvorefter ændringerne vil være gældende.

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Center for Policy