Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Skoledistrikter 2015/16

Officielt navn: Skoledistrikter 2015/16
Type: Andet
Høringsperiode: 06.05.14 til 20.06.14
Sagsnr: 2014-0042223

Børne- og Ungdomsforvaltningen foretager årligt en analyse af behovet for tilpasninger af skolernes grunddistrikter på baggrund af skolernes elevunderlag og fysiske kapacitet. Resultatet af denne analyse sendes i høring hos skolernes bestyrelser og andre interessenter med henblik på at sikre, at alle skoler har den fornødne kapacitet til at indskrive de elever, der har krav på at blive optaget på skolerne. Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 5. maj 2014 behandlet indstilling ”Skoledistrikter 2015/16” og besluttet at sende indstilling i høring med frist 20. juni 2014. Derefter forelægges resultatet af høringen for Børne- og Ungdomsudvalget forinden endelig behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen ved førstkommende møder efter sommerferien.

Seneste høringssvar

20.06.14 Svar (2300) Højdevangens Skole
20.06.14 Svar (2300)
20.06.14 Svar (2500)
20.06.14 Svar (2300) Privat
20.06.14 Svar (2300) Grundejerforeningen Vestre Solvang
20.06.14 Svar (2500)
20.06.14 Svar (2300) Forældrerådet Vanddråben/Høstakken
20.06.14 Svar (2300) Amager Øst Lokaludvalg
20.06.14 Svar (2200) Guldberg Skole
20.06.14 Svar (2300)
20.06.14 Svar (2500)
19.06.14 Svar (2300)
19.06.14 Svar (2450)
19.06.14 Svar (2300)
19.06.14 Svar (2300)
19.06.14 Svar (2300)
19.06.14 Svar (2300)
19.06.14 Svar (2300)
19.06.14 Svar (2500)
19.06.14 Svar (2100) Lundehusskolen
19.06.14 Svar (2400) Utterslev Skole
19.06.14 Svar (2500) G/F Valby Have
19.06.14 Svar (2500) Valby Lokaludvalg
19.06.14 Svar (2500)
19.06.14 Svar (2300)
18.06.14 Svar (2450 ) Bavnehøj Skole
18.06.14 Svar (2500)
18.06.14 Svar (2500)
18.06.14 Svar (2300)
18.06.14 Svar (2500) Kirsebærhavens Skole
18.06.14 Svar (2300) Amager Vest Lokaludvalg
18.06.14 Svar (2720) Kirkebjerg Skole
18.06.14 Svar (2300)
17.06.14 Svar (2300)
17.06.14 Svar (1809) Københavns Lærerforening
17.06.14 Svar (2500 (Vigerslev Alle skole))
17.06.14 Svar (2300)
16.06.14 Svar (2300)
16.06.14 Svar (2500)
16.06.14 Svar (2300)
16.06.14 Svar (2500)
15.06.14 Svar (2500)
13.06.14 Svar (2300) Dyvekeskolen
11.06.14 Svar (2500) Vigerslev Allés Skole
11.06.14 Svar (2300)
09.06.14 Svar (2500)
06.06.14 Svar (2200) Blågård Skole
06.06.14 Svar (2300)
05.06.14 Svar (2500)
04.06.14 Svar (2500)
04.06.14 Svar (2200) Brug Folkeskolen
03.06.14 Svar (2300)
03.06.14 Svar (2500)
02.06.14 Svar (2500)
02.06.14 Svar (2500)
02.06.14 Svar (2500)
02.06.14 Svar (2500)
02.06.14 Svar (2500)
31.05.14 Svar (2500)
30.05.14 Svar (2500)
30.05.14 Svar (2300)
28.05.14 Svar (2300)
26.05.14 Svar (2300)
26.05.14 Svar (1466)
25.05.14 Svar (2300 )
23.05.14 Svar (2500)
22.05.14 Svar (2500)
22.05.14 Svar (2300 )
22.05.14 Svar (1350) Nyboder Skole
21.05.14 Svar (2500) Lykkebo Skole
20.05.14 Svar (2500)
20.05.14 Svar (2500)
20.05.14 Svar (2300)
19.05.14 Svar (2500)
19.05.14 Svar (2300)
19.05.14 Svar (2300)
18.05.14 Svar (2500)
18.05.14 Svar (2500)
15.05.14 Svar (2500)
14.05.14 Svar (2500)
14.05.14 Svar (2500)
13.05.14 Svar (2500)
13.05.14 Svar (2500)
13.05.14 Svar (2500)
13.05.14 Svar (2500)
11.05.14 Svar (2500)
07.05.14 Svar (2500)
07.05.14 Svar (2500) Jacob Rasmussen
07.05.14 Svar (2500)
07.05.14 Svar (2500)
06.05.14 Svar (2500)

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Kapacitetsstyring