Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Skelbækgade 1

Officielt navn: Opførelse af hotel i 5 etager på Skelbækgade 1
Type: Andet
Høringsperiode: 19.10.15 til 10.11.15
Sagsnr: 2015-0142795
Billede af høringen

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre et hotel i 5 etager med restaurant og anden servicevirksomhed på adressen Skelbækgade 1, herunder en parkeringskælder i 2 etager, med rampeadgang fra Skelbækgade.

Stueetagen indeholder lobby, restaurant, konferencecenter, fitness m.m. og der vil være hotelværelser på de øvrige etager.

Det samlede bruttoetageareal bliver på ca. 15.373 m2, herunder en parkeringskælder i 2 etager med et areal på ca. 7585 m2 med et bebygget areal på 3593 m2.

Hotellet indeholder et indre offentligt tilgængeligt gårdrum med en hævet 1. sal med offentlig adgang til terrasse og en altangang. Der etableres gennemgang med niveaufri adgang gennem gårdmiljøet via rampe. Der udføres franske altaner mod indre gårdrum samt elevator.

Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 459 ”Skelbækgade”, bekendtgjort den 26. oktober 2011. Se lokalplan her

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. planloven § 20.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

 

 

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Bygninger
Telefon: 33 66 52 00