Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Scherfigsvej 6

Officielt navn: Opførelse af nyt punkthus til beboelse, samt indrette beboelse i eksisterende bygning.
Type: Andet
Høringsperiode: 06.07.15 til 27.07.15
Bydel:
Sagsnr: 479715~001

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om at opføre en punkthusbebyggelse samt indrette boliger i eksisterende skorstensbebyggelse på adressen Scherfigsvej 6, herunder at nedrive den øvrige bebyggelse på grunden.

Den nye ejendom opføres som punkthusbebyggelse i 6 etager med en maksimal højde på 20,0 m.

Bygningens samlede boligareal er 1533 m² med i alt 11 beboelseslejligheder. Beboelseslejlighedernes størrelse er mellem 129 m² og 219 m². Den gennemsnitlige boligstørrelse er 139 m². Alle lejemål forsynes med altan.

Herudover indrettes der 2 boliger i eksisterende bevaringsværdig skorstensbebyggelse på grunden. Bygningens samlede boligareal og bruttoetageareal er 202 m² med et bebygget areal på 112 m². Den gennemsnitlige boligstørrelse er 101 m². Begge lejemål forsynes med altan.

Center for Bygninger er forpligtet til at informere berørte parter om sagen, såfremt vi må formode, at de ikke er bekendt med denne. Først herefter må vi træffe en afgørelse (jf. forvaltningslovens § 19).

Da der kan opstå eventuelle skyggegener anser vi jer som part i sagen. Vi skal derfor bede jer om at sende eventuelle bemærkninger til projektet.

Bemærkningerne til projektet skal være modtaget senest den 27. juli 2015, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

 

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Bygninger
Njalsgade 13
Postboks 416
1504 København V