Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Sammenlægning af Grupperne og Familiekurserne København

Officielt navn: Sammenlægning af Grupperne og Familiekurserne København
Type: Andet
Høringsperiode: 03.04.14 til 23.05.14
Sagsnr: 2013-0257737
Børne- og Ungdomsudvalget har på møde den 2. april 2014 behandlet forslag om sammenlægning af specialskolen Grupperne og Familiekurserne København med virkning fra 1. august 2014 og besluttet at sende forslaget i høring.   Det foreslås at samle Familiekurserne og Grupperne organisatorisk til en større, fælles drevet enhed. Dette giver mulighed for mere robuste miljøer, både i et pædagogisk og fagligt perspektiv. Familiekursernes kompetencer i forhold til at arbejde med familier kan med fordel anvendes i arbejdet med de unge i Grupperne, der ofte har ganske komplicerede familieproblematikker, der påvirker den unges trivsel og læring. Familiekurserne kan omvendt profitere af Gruppernes erfaring og viden om psykisk sårbare elever, og denne viden vil kunne bruges i kompetencecentret.   Når høringen er afsluttet, fremlægger forvaltningen resultatet af høringen samt forslag til endelig beslutning til Børne- og Ungdomsudvalget.

Supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Specialområdet