Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Samlet plan for Vesterbro

Officielt navn: Socialudvalgets plan for håndtering af åbenlyse sociale problemer på Vesterbro
Type: Andet
Høringsperiode: 23.02.11 til 01.05.11
Sagsnr: 2011-23260
Billede af høringen
På Vesterbro er der en koncentration af Københavns åbenlyse sociale problemer i form af prostituerede, hjemløse, stofmisbrugere og psykisk syge. Konsekvensen er en synlighed i gadebilledet, som generer lokalområdets beboere, institutioner og erhverv.   Problemstillingen er ikke ny, men under stadig forandring, og til fortsat debat. Blandt andet har diskussioner om muligheden af stofindtagelsesrum fyldt meget på Vesterbro og i medierne.   Socialudvalget besluttede d. 19.5.2010, at der skulle udarbejdes en ”Samlet plan for Vesterbro”, der adresserer problemerne. Planen skulle både handle om konsekvenser for den enkelte samt for beboere, erhverv og institutioner i området.   Socialforvaltningen har nu udarbejdet udkast til plan gennem inddragelse af international ekspertise og en række beboere, væresteder m.m. på Vesterbro. Udkastet blev behandlet af Socialudvalget d. 9.2.2011 og det er magtpåliggende for udvalg og forvaltning, at der sker en grundig høring af ikke mindst beboerne på Vesterbro. Høringen løber frem til d. 1.5.2011. 
Javascript is required to view this map.

Supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Mål og Rammekontoret Voksne, Socialforvaltningen v. Thomas Lund, tlf 33 17 37 09, mail: ei99@sof.kk.dk