Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Revision af budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker

Officielt navn: Revision af budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker
Type: Andet
Høringsperiode: 09.09.11 til 28.10.11
Bydel:
Sagsnr: 2011-90424

Som led i specialreform version 2.0 foreslås en revision af den eksisterende budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker. Budgetmodellen giver - ligesom for almene skoler - hver skole en fast bevilling og en række elevtalsafhængige bevillinger udmålt efter fælles satser pr. elevtype. Den vigtigste forskel i forhold til modellen for almene skoler er, at specialskoler tildeles budget efter et normeret antal elever.

 

Revisionen af modellen vedrører både en harmonisering af de elevsatser, som modellen tildeler budget på baggrund af, og en justering af normeringsprincippet.

Med hensyn til satserne, så er der i dag ikke en entydig sammenhæng mellem forskellene i elevsatserne og tyngden af de vanskeligheder, som børnene har i de forskellige tilbud. Samtidig er der i dag et stort antal elevsatser, der både kan forstyrre gennemskueligheden i modellen og komplicere visitationen og den følgende vurderingen af, hvorvidt et barn er i den ene eller anden kategori.

Supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Jakob Kjærgaard Jepsen