Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Revideret budgetmodel på skoleområdet - differentierede elevsatser

Officielt navn: Revideret budgetmodel på skoleområdet - differentierede elevsatser
Type: Andet
Høringsperiode: 19.08.11 til 30.09.11
Bydel:
Sagsnr: 2011-30880

Den nuværende budgetmodel på skoleområdet tager ikke højde for eventuelle forskelle i omkostningerne ved at undervise elever på de forskellige klassetrin. Budgetmodellen giver således skolerne samme beløb pr. elev uanset, om det er en elev i 1. eller 9. klasse. Da de fleste skoler har en enten jævn fordeling af eleverne eller flere på de mindre klassetrin end på de større, har skolerne selv kunnet udjævne forskellen mellem årgangene.

 

På den baggrund fremlægger forvaltningen forslag til en justering af budgetmodellen på skoleområdet, således at elever i 7.-9. klasse fremover tildeles en højere sats end elever i 1.-6. klasse. Ændringen af modellen vil sikre en mere retfærdig fordeling af ressourcerne til skolerne og i højere grad give incitament til at fastholde eleverne i de store klasser.  

 

 


  

Supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Budget og Regnskab