Restaurations- og nattelivsplan

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljoeforvaltningen har udarbejdet udkast til Restaurations- og nattelivsplan 2017.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

28. april 2017 til 5. june 2017

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. june 2017

Høringen er lukket

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet udkast til Restaurations- og nattelivsplan 2017.

Planens formål er at fremme dialogen mellem kommune, borgere og restauratører og at sætte fokus på nattelivets gener – både i forhold til restauratørernes ansvar og kommunens indsats for at nedbringe generne.

Borgerrepræsentationen har ved møde den 27. april 2017 besluttet at sende udkastet i høring med henblik på endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen ultimo 2017. Protokolbemærkninger fra mødet er vedlagt.

På grund af tekniske problemer med denne høring forlænges fristen for indgivelse af høringssvar for at sikre en tilfredsstillende høringsperiode. Der kan derfor indgives høringssvar frem til og med mandag den 5. juni. 

Bemærkninger kan gives her på siden eller sendes pr. e-mail til miljoe@tmf.kk.dk eller til Center for Miljøbeskyttelse, Njalsgade 13, postboks 380, 2300 København S.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér