Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Regulering af Lygte Å ved Lyngbyvej

Officielt navn: Regulering af Lygte Å ved Lyngbyvej
Type: Andet
Høringsperiode: 13.05.16 til 13.06.16
Bydel:
Sagsnr: 2016-0035782
Billede af høringen

Københavns Kommune påtænker at give tilladelse til regulering af den rørlagte Lygte Å på en kort strækning ved Lyngbyvej udfor Emdrupvej. Reguleringen får ikke konsekvenser for vandføringen i Lygte Å. Reguleringen sker som en nødvendig foranstaltning for gennemførelse af skybrudsplan i området (tillæg 3 til Spildevandsplan 2008) og berører kun en 9 meter strækning.

 

Der vil samtidig blive givet tilladelse til - i forbindelse med anlægsarbejdet – at sænke vandstanden 10 cm i Emdrup Sø for en kortere periode, samt opretholde vandstanden i Utterslev Mose ved at lukke for underføringen mellem Utterslev Mose og Nordkanalen og tillade en eventuel tilbageførsel af vand fra mosen til Fæstningskanalen.

 

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Lisbeth Gervin