Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Regulering af Kagså

Officielt navn: Ansøgning om vandløbsregulering af Kagså mellem Herlev Hovedgade og S-banen.
Type: Andet
Høringsperiode: 20.02.12 til 20.03.12
Sagsnr:

I forbindelse med udbygning af kloaksystemet ved Symfonivej og Kagsmosen har Herlev og
Københavns kommuner modtaget ansøgning om kloakarbejder langs Kagså. Arbejderne har
karakter af vandløbsregulering, som kræver godkendelse efter vandløbsloven. Hermed orienteres
om vandløbsreguleringen og om muligheden for at komme med eventuelle indsigelser eller
bemærkninger (i henhold til § 15 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering, bek.
1436 af 11-12-2007).

 

Vandløbsreguleringen
Langs 250 m af Kagså ønsker forsyningsselskaberne Herlev Forsyning A/S, Nordvand A/S og Københavns Energi A/S at udskifte en kloakledning med en ny og større ledning. Formålet er at udvide kloaksystemets kapacitet og reducere mængden af spildevand, som nu udledes til Kagså ved større nedbørsmængder. Projektet vil forbedre naturforholdene i Kagså væsentligt.
Den nye kloakledning nedgraves i brinken langs Kagså. Åen anvendes pga. begrænset plads under arbejderne som arbejdsområde. Imens arbejdet står på, spærres Kagså midlertidigt, mens vandet pumpes forbi i rør langs åen.
Efter afslutning af arbejdet retableres Kagsås brink og brinksikring. Retableringen udføres i en ændret og mere naturpræget form med sten til gavn for åens dyre- og planteliv. Enkelte træer vil blive genplantet. 

Indsigelser eller bemærkninger
Herlev og Københavns kommuner forventer at godkende reguleringen af Kagså. Ved behandling af sagen vil kommunerne være særligt opmærksomme på, at Kagsås vandføringsevne ikke reduceres hverken under eller efter arbejderne.

Har du indsigelser eller bemærkninger til vandløbsreguleringen, kan de sendes skriftligt til Københavns Kommune, Center for Park og Natur, Islands Brygge 37, 2300 Københavns S eller på parkognatur@tmf.kk.dk. Indsigelser eller bemærkninger skal være modtaget af Københavns
Kommune senest d. 19. marts 2012.

Har du spørgsmål er du velkomne til at kontakte Lisbeth Gervin, Center for Park og Natur på telefon 33665978 eller emailadresse: lisger@tmf.kk.dk.

Seneste høringssvar

Ingen høringssvar endnu. Indsend dit høringssvar ved at klikke på knappen øverst til højre

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Park og Natur
Lisbethe Gervin