Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Regulering af cykeltaxier i Københavns Kommune

Officielt navn: Regulering af cykeltaxier i Københavns Kommune
Type: Andet
Høringsperiode: 09.05.12 til 21.05.12
Sagsnr: 2011-141951
Billede af høringen
Høring om regulering af cykeltaxier i København   På grund af cykeltaxikonceptets popularitet, er der de senere år kommet flere og flere cykeltaxier, der ofte søger deres hyre på Strøget og de omkringliggende strøggader. Dette er sammen med det voksende antal mobile gadesælgere medvirkende til øgede trængselsproblemer – specielt omkring Amagertorv.   Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor til hensigt at indstille til Teknik- og Miljøudvalget, at det på sit møde d. 18. juni 2012 beslutter, at alle, der vil søge hyre med en cykeltaxi på offentlige veje, pladser eller parker i København, fremover skal have en tilladelse fra Københavns Kommune[1]. Udvalget skal ligeledes beslutte placeringen af nærmere bestemte cykeltaxiholdepladser i Indre By.   Hvis du har bemærkninger til regulering af cykeltaxier bedes du indsende dem på byliv@tmf.kk.dk inden d. 21. Maj 2012.   Høringsmøde Der afholdes et offentligt høringsmøde kl. 10.00-11.30 d. 21. maj i Njalsgade 13, i mødecenter ”Gammeltorv”. Hvis du ønsker at deltage i dette møde, bedes du give besked herom på byliv@tmf.kk.dk.
[1] Det følger af kommunens ejerskab til de kommunale parker og lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 med senere ændringer) § 102, stk. 1.

 

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Anders Hess Ahrensbach