Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Rådhuspladsen Metrostationsplads - lokalplan 480

Officielt navn: Rådhuspladsen Metrostationsplads - lokalplan nr. 480
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 25.04.12 til 25.06.12
Sagsnr: 2012-1996

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for at etablere lokalplanområdet som stationsplads for et vigtigt trafikalt knudepunkt i forbindelse med Cityringen. Indretningen af stationspladsen skal ske i samspil med de tilgrænsende områder.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 480 Rådhuspladsen Metrostationsplads som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 29. november 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, høringssvar, referat og evaluering af borgermøde, mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 19. december 2012.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Rådhuspladsen Metrostationsplads som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den  8. marts 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, parkeringsnotat, borgerdialog, tilgængelighedsvurdering.

 

 

Seneste høringssvar

24.06.12 Svar (2500)
23.06.12 Svar (2200)
20.06.12 Svar (1550)

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign,
Peter Juul Nielsen,
3366 1379