Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Provstevej tillæg 3 - lokalplan nr. 261 med nr. tillæg 1, 2 og 3

Officielt navn: Provstevej tillæg 3 - lokalplan nr. 261 med nr. tillæg 1, 2 og 3
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 30.11.15 til 25.01.16
Bydel:
Sagsnr: 2015-0266524

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 261 Provstevej med tillæg nr. 1, 2 og 3 som PDF (5 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Teknik- og Miljøforvaltningen den 17. marts 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, referat af borgermøde, faktaark mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 4. april 2016.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Provstevej tillæg 3 som PDF (5 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Teknik- og Miljøforvaltningen den 23. november 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, notat vedr. henvendelse fra Bispebjerg Lokaludvalg og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 30. november 2015.

 

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning
Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66