Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Pris for årskort til grøn tid i Københavns Kommunes svømmehaller

Officielt navn: Høring vedrørende pris for årskort til grøn tid i Københavns Kommunes svømmehaller
Type: Andet
Høringsperiode: 27.03.15 til 27.04.15
Sagsnr: 2015-0066756

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 26. marts 2015 at sende forslag til ny pris for årskort til grøn tid i svømmehallerne i høring hos relevante parter.

Forslaget er et årskort til grøn tid der kan købes af alle københavnere med halv pris for pensionister og studerende.

Prisen bliver for pensionister og studerende 425 kr. årligt og for 850 kr. årligt for alle andre.

Årskortet vil kunne benyttes i morgentimerne på hverdage (mandag til fredag). Undtaget herfra er Bellahøj Svømmestadion. Årskort vil herudover give adgang til fleksibel grøn tid (grøn flex).

Forslaget vil indgå i det samlede takstbilag for 2016 og vil, hvis forslaget vedtages, kunne købes fra 1. februar 2016.

På baggrund af de indkomne høringssvar behandler Kultur- og Fritidsudvalget forslaget igen den 30. april 2015.

Høringssvar skal være Kultur- og Fritidsforvaltningen i hænde senest den 27. april 2015. Svaret skal sendes pr. mail til: sek@kff.kk.dk

Eller med post til:

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset, 1. sal, vær. 83
1599 København V

Høringsparter

Udvalg og råd

  • Brugerbestyrelser i svømmehallerne og Københavns Ældreråd
  • Borgere i Københavns Kommune.

 

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Sekretariat & Presse
Kultur- og Fritidsforvaltningen