Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Prøvestenen og Ny Amager Strandpark - tillæg 2 - lokalplan 326-2

Officielt navn: Prøvestenen og Ny Amager Strandpark - tillæg 2 - lokalplan 326-2
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 01.01.12 til 08.02.12
Bydel:
Sagsnr: 2011-167671
Billede af høringen

Planforslagene skal muliggøre opførelse af 3 store vindmøller i et område på Prøvestenen, der er fastlagt tiil offentlige rekreative formål.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 326 - Prøvestenen og Ny Amager Strandpark med tillæg 1 og 2 som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. september 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, høringssvar, miljøvurdering mv.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Prøvestenen og Ny Amager Strandpark med tillæg 1 og 2 som PDF

 

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign, Peter Høiriis Nielsen, 3366 1360