Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Plan for miljøtilsyn i Københavns Kommune – juli 2013

Officielt navn: Udkast til Plan for miljøtilsyn i Københavns Kommune – juli 2013
Type: Andet
Høringsperiode: 02.07.13 til 30.07.13
Sagsnr: 2013-1224

Tekst: Denne miljøtilsynsplan er udarbejdet som led i Københavns kommunes implementering af den nye nationale tilsynsbekendtgørelse fra 22. maj 2013. Tilsynsplanen fortæller, hvordan Københavns Kommune fører miljøtilsyn med virksomheder og synliggør, hvordan og efter hvilke principper kommunen fører miljøtilsyn. Det er et krav at planen for miljøtilsyn sendes i fire ugers offentlig høring. Det betyder at alle har mulighed for at komme med bemærkninger eller forslag til ændringer.

Seneste høringssvar

03.07.13 Svar (2100)

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Miljø
Virksomhedsområdet