Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: På Bjerget - lokalplan 517

Officielt navn: På Bjerget - lokalplan 517
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 16.09.14 til 11.11.14
Bydel:
Sagsnr: 2013-0224281

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Formålet med lokalplanen er at sikre, at den arkitektonisk og kulturhistorisk bevaringsværdige bebyggelse omkring Grundtvigs Kirke, På Bjerget, bevares renoveres og ombygges med udgangspunkt i bebyggelsens egenart.

Bebyggelsen er en af de mest interessante og karakteristiske bebyggelser i København. Sammen med Grundtvigs Kirke udgør bebyggelsen Bispebjergs midtpunkt, og den er af afgørende betydning for bydelens identitet.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 517 På Bjerget som PDF (20 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. marts 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden, revideret tegning, referat af borgermøde og faktaark.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 14. april 2015.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag På Bjerget som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 21. august 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag og referat af beboermøde.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 16. september 2014.

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling, Randi Dürr Harpøth, tlf.: 33661349