Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Otto Busses Vej - tillæg 1 - lokalplan 433-1

Officielt navn: Otto Busses Vej - tillæg 1 - lokalplan 433
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 16.11.11 til 23.01.12
Sagsnr: 2011-158521

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplantillægget gør det muligt at opføre det kontrol- og vedligeholdelscenter, som Metroselskabet nu ønsker at anlægge og drive. Det nye center har en anden placering og udformning end det center der var baggrund for den gældende lokalplan nr. 433. Den nye udformning giver stadig mulighed for at etablere to stibroer over anlægget, sådan at adgangen fra Vesterbro til Havnefronten ikke vanskeliggøres af anlægget.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 433-1 - Otto Busses Vej tillæg 1 som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 29. marts 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 1, høringssvar, notat om høringssvar og tilgængelighedsvurdering.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Otto Busses Vej tillæg 1 som PDF

 

 

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign