Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Organisering af fritidsinstitutionspladser ved Kirsebærhavens Skole

Officielt navn: Organisering af fritidsinstitutionspladser ved Kirsebærhavens Skole
Type: Andet
Høringsperiode: 25.04.13 til 31.05.13
Bydel:
Sagsnr: 2013-67359

Den 11. april 2013 vedtog Borgerrepræsentationen en anlægsbevilling om forprojektering af udvidelse af Kirsebærhavens Skole fra 3 til 4 spor og etablering af 112 KKFO/FH pladser. Der blev ikke i forbindelse med anlægssagen taget stilling til spørgsmålet om organiseringen af fritidsinstitutionspladserne som hhv. fritidshjems- eller KKFO-pladser.

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 24. april 2013 behandlet indstilling vedr. organisering af fritidsinstitutionspladser ved Kirsebærhavens Skole og besluttet at organiseringen af 112 nye fritidspladser som fritidshjems- eller KKFO-pladser skal sendes i høring.

Efter høringsfristen forelægges sagen med forvaltningens anbefaling for Børne- og Ungdomsudvalget.

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Kapacitetsstyring