Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Omlægning af dyrere pladser til billigere

Officielt navn: Omlægning af dyrere pladser til billigere
Type: Andet
Høringsperiode: 02.02.15 til 20.03.15
Sagsnr: 2014-0205206

Det fremgår af budget 2015, at der skal ske en effektivisering ved omlægning af dyrere pladser til billigere pladser.  Et af punkterne herunder er små og deltidsåbne institutioner.  

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 28. januar 2015 behandlet indstillingen ”Omlægning af dyrere pladser til billigere”.  Denne indstilling vedrører specifikt de sidste seks daginstitutioner på fastfrosset budget. Forvaltningen fremlagde forslag om høring af institutionerne m.fl. om, at institutionerne enten skal overgå til normal budgetmodel eller indstilles til opsigelse. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at sende indstillingen i høring med høringsfrist den 20. marts 2015.   På baggrund af høringssvarene vil forvaltningen udarbejde en ny indstilling. 

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen