Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Nye retningslinjer for gadehandel

Officielt navn:
Gadehandel i København har i en lang årrække, i store træk, omfattet pølsevogne, frugt- og grøntstader og fiskebiler. I de senere år er der kommet mobilt gadesalg fra cykler og knallerter til, og der er kommet en ny kategori af faste stader, som opererer med et mere alsidigt produktsortiment – økologiske pølser, økologiske grøntsager, frugtjuice mm. Som supplement til dette har der været afholdt lejlighedsmarkeder – ”det italienske marked”, ”julemarked i Nyhavn” og lignende, samt et stort antal loppe- og kræmmermarkeder. Med den nye næringslov, som trådte i kraft 1. januar 2012, fjernes kravet om, at almindelig handel skal finde sted fra et fast forretningssted (en butik) næsten fuldstændigt, dog med undtagelse af tobak, alkohol, sodavand, slik og lignende jf. Næringsloven § 3. Det bliver således i udgangspunktet lovligt at sælge stort set alle varer fra fleksible og midlertidige salgssteder (dog med visse begrænsninger i bymidter og bydelscentre, jf. Næringsloven § 4), og der er derfor grundlag for at overveje, hvad Københavns kommune vil tillade, idet man fortsat skal have en tilladelse fra grund- eller vejejeren til særlig råden over vej jf. Vejlovens § 102. Københavns Kommune skal fortsat vurdere, hvilke typer salg man vil tillade fra offentlig vej, hvor der bl.a. er trafikale og fremkommelighedsmæssige hensyn at tage.

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Trafik / Byliv