Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Officielt navn: Nye bevillingsmodeller på fritidsområdet
Type: Andet
Høringsperiode: 25.09.15 til 13.11.15
Sagsnr: 2015-0081469

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på sit møde d. 20. maj 2015 den fremtidige struktur på fritidsområdet. På mødet besluttede udvalget desuden, at den nye struktur og de nye vilkår med kortere åbningstid som følge af en længere skoledag og ny ledelsesstruktur på fritidsområdet understøttes med nye bevillingsmodeller.

Den nye struktur på fritidsområdet har givet anledning til en række effektiviseringer på ledelse og administration, bygninger pga. færre huse samt et ændret serviceniveau tilpasset den nye åbningstid.

Disse effektiviseringer indgik i forvaltningens budgetforslag 2016, som blev vedtaget på udvalgets møde den 29. april 2015, og som efterfølgende er indarbejdet i kommunens vedtagne budget 2016.  

Med forslag til nye bevillingsmodeller tages stilling til, hvordan den reducerede økonomiske budgetramme udmøntes på fritidsområdet. Selve budgetrammen påvirkes ikke af udmøntningen, men der træffes beslutning om typen af model, fordelingen af midlerne og graden af selvforvaltning.

Modellerne forslås implementeret med virkning fra 1. august 2016.

Høringsmaterialet indeholder en "beregner" med henblik på at understøtte de decentrale ledere i den tekniske forståelse af modellen. 

Seneste høringssvar

13.11.15 Svar (2300)
13.11.15 Svar (1674) Paraplyorganisationen fobu
13.11.15 Svar (1125)
13.11.15 Svar (2720) Vanløse Skole
13.11.15 Svar (2100)
13.11.15 Svar (1658)
13.11.15 Svar (2400) Utterslev skole og KKFO
13.11.15 Svar (2700 ) Bellahøj Fritidscenter
13.11.15 Svar (2720)
13.11.15 Svar (2300) Forældrebestyrelsen Klynge A5
13.11.15 Svar (2300) KLynge A4
13.11.15 Svar (2300) Klynge A4
13.11.15 Svar (2720) Forældrerådet ved Højen Fritidshjem og Klub
13.11.15 Svar (2300) Klynge A5
13.11.15 Svar (2300) Alle klyngeledere på Amager
13.11.15 Svar (2300) Klynge A10
13.11.15 Svar (2100) Landsforeningen for Socialpædagoger, LFS
12.11.15 Svar (1662) den selvejende klynge Saxoly
12.11.15 Svar (1666) Forældrebestyrelsen klynge VE4
12.11.15 Svar (2700) Husum Skole
12.11.15 Svar (2700)
12.11.15 Svar (2450) Forældrerepæsentanter ved Bavnehøjskole
12.11.15 Svar (2200) Nørrebro Lokaludvalg
12.11.15 Svar (2100) Kildevæld Frit og Klub
12.11.15 Svar (2720) Randbøllen og Katrinedal Frit. og Klub
12.11.15 Svar (2200) Guldberg Skole
12.11.15 Svar (2100) Østerbrogården
12.11.15 Svar (2720) SPIA
12.11.15 Svar (2700)
12.11.15 Svar (2720) Børneinstitutionen Højen
12.11.15 Svar (2720) Van 5/Bh 2
12.11.15 Svar (2200) Murergårdens Integrerede Institution 0-14
11.11.15 Svar (2100 ) BUPL Hvodstaden
09.11.15 Svar (1592) Handicaprådet i Københavns Kommune
09.11.15 Svar (2450) Klynge Ve6
09.11.15 Svar (2700) Præstekær Fritidshjem
09.11.15 Svar (1674) Skolebestyrelsen på Tove Ditlevsens skole
05.11.15 Svar (1358) Thomas P. Hejles Fritidshjem
04.11.15 Svar (1809 C) Københavns Lærerforening
30.10.15 Svar (1466) Christianshavns Lokaludvalg
30.10.15 Svar (2100) KKFO Ørestad skole
29.10.15 Svar (2100)
27.10.15 Svar (2500) Valby Skole
23.10.15 Svar (2500) Klynge Val3
08.10.15 Svar (2100) Vibenshus & Davids
07.10.15 Svar (1440)
05.10.15 Svar (2400 ) Institutionsbestyrelserne Børnehaven Rådvadsvej og Kantorparken, TK´s ungdomsgård RYAC
05.10.15 Svar (2400) Formand Institutionsbestyrelsen Tk´s ungdomsgård

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Administrativt Ressourcecenter

Kontaktpersoner:
Jeppe Bønløkke Bang (jepban@buf.kk.dk)
Else Ayoe Skjoldan (elskjo@buf.kk.dk)