Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: ”Nyd livet, københavner”

Officielt navn: Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025
Type: Andet
Høringsperiode: 05.01.15 til 26.02.15
Sagsnr:

Vi vil gerne have dine bud på, hvordan vi sikrer alle københavnere en bedre livskvalitet og lige muligheder for at leve et godt og langt liv.Derfor har du nu mulighed for at give din mening til kende om Københavns Kommunes nye sundhedspolitik ’Nyd livet, københavner’. Sundhedspolitikken er i høring til den 26. februar 2015.

God trivsel og et godt helbred øger mulighederne for den enkelte københavner, og derfor mener vi, at sundhed er et vigtigt middel til at få det bedste ud af livet. Hvad mener du? 

Som en del af sundhedspolitikken sætter vi i 2015 fokus på psykisk sundhed samt alkohol og stoffer. Vi igangsætter to handleplaner med konkrete indsatser, der skal bidrage til at løse udfordringerne for københavnerne med eksempelvis stress og et stort forbrug af alkohol og andre rusmidler. Det gør vi, fordi københavnernes psykiske sundhed og forbrug af alkohol og stoffer har betydning for blandt andet indlæringsevnen i skolen, muligheden for at gennemføre en uddannelse, for at få og fastholde et arbejde og for at danne stærke sociale relationer gennem livet.

I de kommende 10 år vil vi løbende udarbejde nye handleplaner, der skal give københavnerne bedre livskvalitet. Det vil vi gøre sammen med alle, der kan, og vil bidrage til visionen. Det håber vi, at du vil.

Dit høringssvar indgår i den endelige udgave af sundhedspolitik og handleplaner, som behandles af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. marts 2015, Økonomiudvalget den 14. april og Borgerrepræsentationen den 30. april 2015.

 

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Sundhed specialkonsulent Melissa Holmes, z13s@suf.kk.dk og specialkonsulent Mikkel Bernt Nielsen za5a@suf.kk.dk