Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ny skolestruktur på Østerbro

Officielt navn: Strukturtilpasninger skoler - Østerbro
Type: Andet
Høringsperiode: 26.10.10 til 22.12.10
Bydel:
Sagsnr: 2010-79661
Billede af høringen

Baggrunden for forslaget er, at børnetallet i København stiger hastigt i disse år. I løbet af de næste 8 år forventer vi yderligere 4.500 flere elever end i dag og et behov for 18-19 nye skolespor ud over de 14 spor, som allerede er finansieret og ved at blive bygget.

Det stigende børnetal kan allerede mærkes på skolerne på Østerbro. I løbet af de næste otte år får vi brug for plads til 3 spor mere end skolerne er bygget til i dag.

 

Allerede ved budgetforliget for 2010 blev det besluttet, at etablere et nyt skoledistrikt på Østerbro, ved at etablere en to-sporet folkeskole på specialskolen, Skolen på Kastelsvej.

 

I forbindelse med budgetforliget for 2011 blev det besluttet at sende et forslag i høring om at sammenlægge Skolen på Kastelsvej med Langelinieskolen, for at udnytte pladserne på begge skoler bedst muligt.

 

Hvordan skal skolerne sammenlægges?
Hvis forslaget om en sammenlægning af skolerne vedtages, går forslaget ud på at Skolen på Kastelvej ombygges til folkeskole på to spor med døveskole og Fritidshjem/KKFO. Den ombygning blev besluttet i forbindelse med Budgetforlig 2010.

 

Hvis Skolen på Kastelsvej sammenlægges med Langelinieskolen der er på to
spor, kan den samlede skole udvides med et ekstra spor til fem spor, da der kan etableres et nyt på Langelinieskolen ved at nedrive fritidshjemmets bygning og bygge et nyt spor.

 

Der kan i stedet etableres et fritidshjem på Skolen på Kastelsvej eller på Kastelsvej 60.

Når der er truffet endelig beslutning om en eventuel sammenlægning, og de konkrete planer for en sammenlægning foreligger, vil de blive præsenteret på siden her.
 

Supplerende materiale

Supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen
buf@buf.kk.dk