Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ny forskrift for bygge- og anlægsarbejder

Officielt navn: Ændring af Københavns Kommunes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder
Type: Andet
Høringsperiode: 14.06.12 til 14.07.12
Sagsnr: 2012-17943
Billede af høringen
Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen har besluttet at sende ændringen af Københavns Kommunes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i høring fra 14. juni til 14. juli 2012.   Ændringen af forskriften skal gøre det muligt at udføre bygge- og anlægsaktiviteter i et længere tidsrum end det er tilfældet i dag.   Den væsentligste ændring i forhold til den eksisterende forskrift er således, at arbejdstiden for støjende og støvende bygge- og anlægsarbejde udvides med en time på hverdage, så arbejdstiden bliver fra kl. 07.00 til kl. 19.00. Derudover bliver det som noget nyt muligt at arbejde på lørdage i tidsrummet kl. 08.00 – 17.00. Med ændringen lægges der dog op til, at særlige støjende aktiviteter som nedhamring af spuns m.v. stadig ikke kan finde sted om lørdagen.

 

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Miljø
Københavns Kommune