Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ny Ellebjerg-området tillæg 1 - lokalplan 448-1

Officielt navn: Ny Ellerbjerg-området - lokalplan 448-1
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 11.12.12 til 05.02.13
Bydel:
Sagsnr: 2012-184338

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Formålet med lokalplantillægget er at bringe detailhandelsbestemmelserne i overensstemmelse med kommuneplanen og muliggøre en ekstra andel boliger samt justere bebyggelsesplanen for ejendomme i område IB nord for Ny ellebjerg Station.

Nyt lokalplanforslag

Ny Ellebjerg-området tillæg 2 - lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjerg-området som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser i høringsperioden, ændringsforslag mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 10. juli 2013.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Ny Ellebjerg-området tillæg 1 som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. november 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark mv.

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign, Peter Høiriis Nielsen, tlf.: 3366 1360