Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ny Ellebjerg-området - lokalplan 448 med tillæg 1 og 2 samt kommuneplantillæg

Officielt navn: Ny Ellebjerg-området - lokalplan 448 med tillæg 1 og 2 samt kommuneplantillæg
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 19.01.15 til 17.03.15
Bydel:
Sagsnr: 2015-0033065

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Planerne muliggør et byggeri med boliger og en mindre del erhverv og indretningen af eksisterende bebyggelse til et privat plejehjem.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 448 Ny Ellebjerg-området med tillæg 1 og 2 samt kommuneplantillæg nr. 45 som PDF (35 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 17. juni 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden, faktaark

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 29. juni 2015

Tidligere materiale

Lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Hent lokalplanforslaget Ny Ellebjerg-området tillæg 2 som PDF 

Bemærkning: Lokalplanforslaget er den 28. januar 2015 blevet opdateret grundet en fejl på tegning 2b. Ovenstående link er opdateret med den nye version.

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. december 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 19. januar 2015

Der er ikke udarbejdet miljørapport. Du kan læse om baggrunden for beslutningen og dine muligheder for at klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport i annoncen.

Forslag til tillæg 1

Høringsside for lokalplan nr. 448 Ny Ellebjerg-området med tillæg 1

 

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning