Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ny Ellebjerg-området - Lokalplan 448

Officielt navn: Ny Ellebjerg-området - Lokalplan 448
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 24.03.10 til 25.05.10
Bydel:
Sagsnr: 2010-49177

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplanen skal mulligøre, at de tidligere industriejendomme omkring Ny Ellebjerg Station kan omdannes til  et tæt bykvarter med blanding af boliger og erhverv, herunder kreative erhverv og butikker.

Tillæg 1
Ny Ellebjerg-området - Lokalplan 448 med tillæg 1

Tidligere materiale

Vedtaget lokalplan
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 23 september 2010. I referatet fra mødet (punkt 10) kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, Referat af borgermøde, Evaluering af borgermøde, høringssvar, Notat om modtagne høringssvar, Revideret lokalplantegning mrk. D, Revideret lokalplantegning nr. 7, Sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen , Tilgængelighedsvurdering, Udbygningsaftaler, Aftale med DSB om arealoverdragelse og Aftale med Banedanmark om arealoverdragelse.

Lokalplanforslag
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 11. marts 2010. I referatet fra mødet (punkt 9) kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljøvurdering, tilgængelighedsvurdering og rettelsesblad til lokalplanforslaget.

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 26. november 2008. I referatet fra mødet (punkt 22) kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, tilgængelighedsvurdering og kommentar fra Valby lokaludvalg.

 

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign, Peter Høiriis Nielsen, 3366 1360