Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ny budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet på daginstitutioner

Officielt navn: Ny budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet på daginstitutioner
Type: Andet
Høringsperiode: 04.06.12 til 15.08.12
Sagsnr: 2011-41121
Daginstitutionernes rengørings- og gårdmandsbudgetter er i dag præget af betydelige forskelle i budgettildelingen, som ikke kan forklares ud fra objektive kriterier. Budgettildelingen er til dels historisk betinget og er resultatet af forskellige budgettildelingsmodeller i de tidligere fagforvaltninger (Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen). Opgavevaretagelsen af rengørings- og gårdmandsfunktionen er i dag decentraliseret til den enkelte institution. Al vedligeholdelse, daglig drift og rengøring er således udlagt decentralt, og det er således op til den enkelte institution selv at forvalte sine ressourcer bedst muligt – i nogle tilfælde købes en løsning eksternt hos f.eks. BUF’s Rengøringssektion eller Gårdmandskorps. Visse institutioner har valgt at lade private firmaer løse opgaven, mens ydelsen i andre tilfælde udføres af eget personale.   På den baggrund foreslår forvaltningen, at der implementeres en ny model, som på mere retfærdig og gennemskuelig måde omfordeler ressourcerne på institutionsområdet. Harmoniseringen af budgettildelingsprincipperne medfører et besparelsespotentiale på henholdsvis 5 mio. kr. på rengøringsområdet og 5 mio. kr. på gårdsmandsområdet.

 

Seneste høringssvar

15.08.12 Svar (2680)
15.08.12 Svar (2400) Grøndalsvængets Skole og KKFO Fynshuse
15.08.12 Svar (1656) Gasværksvejens Skole
15.08.12 Svar (2400) KKFO Uglen 37621
15.08.12 Svar (2400 NV) UKB Utterslev Kirkes Børnegård
15.08.12 Svar (2300) Skolen i Peter Vedels Gade
15.08.12 Svar (2200) Hudegårdens Udflytterbørnehave
15.08.12 Svar (2100) Sortedamskolen
15.08.12 Svar (2200)
15.08.12 Svar (2750 ) ME6 Netværk Vest
15.08.12 Svar (2200)
15.08.12 Svar (2900) Klynge Ø2
15.08.12 Svar (2100) Olriks Børnehave
15.08.12 Svar (2300) Klynge A10
15.08.12 Svar (2300 ) Solen og Stjernerne
15.08.12 Svar (2400) SBBU - Samfund, Borgere, Børn og Unge
15.08.12 Svar (2500) Børneringen
15.08.12 Svar (2300) Den Flyvende Kuffert
14.08.12 Svar (2000) FOA/KLS m.m.
14.08.12 Svar (2100) Olriks Børnehave
14.08.12 Svar (2400) 35580 TK's ungdomsgård
14.08.12 Svar (1756) Barnets Hus-Amerikavej
14.08.12 Svar (1762) Vesterbro Ny Skole og KKFO Uno
14.08.12 Svar (2700) Ungdomsgårdens Børnehus, Fritidshjem og Klub
14.08.12 Svar (2200) Dosseringens vuggestue
14.08.12 Svar (2100) Skolen i Ryparken og KKFO
14.08.12 Svar (1654 ) Klynge Ve1
14.08.12 Svar (1654 ) Klynge Ve1
14.08.12 Svar (2400) Utterslev Skole og KKFO
14.08.12 Svar (1763) fritidshjem
14.08.12 Svar (2700)
14.08.12 Svar (1415) Sofiegårdens Vuggestue
14.08.12 Svar (2100) Rosenborg frihavns børnehave
14.08.12 Svar (2400)
14.08.12 Svar (2400)
14.08.12 Svar (2200)
14.08.12 Svar (1674) MDI (Menighedernes Daginstitutioner)
14.08.12 Svar (2300)
14.08.12 Svar (2450) Specialfritidshjemmet V/ Strandparkskolen
14.08.12 Svar (2500) VAL1
14.08.12 Svar (2500) Valby Skole og KKFO
13.08.12 Svar (2300) Forældrerepræsentant i Klyngebestyrelsen, Specialklyngen
13.08.12 Svar (2300) Specialklyngen
13.08.12 Svar (2720) Skolefritidshjemmet/klubben Ved Katrinedals Skole
13.08.12 Svar (1264) DLO hovedstaden
12.08.12 Svar (2720) Børnehuset Spiretoppen
10.08.12 Svar (2300) Klyngelederne på Amager
09.08.12 Svar (1358) Thomas P. Hejles Fritidshjem
09.08.12 Svar (2300) Specialfritidshjemmet Dyveke
09.08.12 Svar (2300) Specialfritidshjemmet Dyveke , org.37449
07.08.12 Svar (2100) Børnehave
07.08.12 Svar (2100) Børnehaven Stadens Vænge
30.07.12 Svar (2500) Klynge Val3
27.07.12 Svar (2100) Klynge Ø6
24.07.12 Svar (2300) Den Integrerede Institution Krudtuglen
19.07.12 Svar (1355) Klynge IB3
19.07.12 Svar (2500)
18.07.12 Svar (2400) VAN 6 - Landsbyen og Grøndalen
13.07.12 Svar (2100) Klynge Ø3
11.07.12 Svar (2200) Klynge NB4
11.07.12 Svar (2400) klynge BI 1 - 36200
09.07.12 Svar (2400) Uddannelscenter UiU/Ungdomsskolen UiU
04.07.12 Svar (1699) Teaterbutikken
27.06.12 Svar (1699) Teaterbutikken
06.06.12 Svar (2300) KLyneg A1, buf
06.06.12 Svar (2100) Klynge BI4/ Emdrup Vænge

Supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Jakob Kjærgaard Jepsen