Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område

Officielt navn: Ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område på skolerne samt bydækkende enheder
Type: Andet
Høringsperiode: 12.09.13 til 01.11.13
Sagsnr: 2013-38617
Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 11. september 2013 behandlet indstilling om ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område på skolerne samt bydækkende enheder og besluttede at sende forslaget i høring. Forslag til en ny budgetmodel sikrer, at der med den tildelte bevilling gives garanti for, at opgaven kan løses via forvaltningens egne sektioner.   De overordnede principper for den udarbejdede model er: 1.      at den enkelte skole tildeles en bevilling, som sikrer, at skolen altid kan vælge at få opgaven løst af forvaltningens centrale enheder i form af Rengøringssektionen eller Gårdmandskorpset 2.      at sikre enkelthed og gennemskuelighed i budgettildelingen 3.      at harmonisere budgettildelingen på området med budgettildelingen på daginstitutionsområdet, hvor ny budgetmodel blev vedtaget i BR 4.10.2012   Modellen foreslås implementeret med virkning fra 1. januar 2014.   Modellen efter en eventuel vedtagelse i BUU efter høring behandles i ØU og BR på fast track, så forslaget kan behandles i BR den 12.12.13.

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Budget og Regnskab