Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ny budgetmodel for døgnåbne daginstitutioner

Officielt navn: Ny budgetmodel for døgnåbne daginstitutioner
Type: Andet
Høringsperiode: 14.10.11 til 23.11.11
Bydel:
Sagsnr: 2011-66551

Der er kun én døgnåben institution i Københavns Kommune, og budgetmodellen vedrører derfor kun institutionen Vartov, som er en del af klyngen IB6. Den nuværende model baserer sig på en aftale fra 1996 og tilhørende personalenormeringsbudget, der er fastfrossent og fremskrevet til aktuelt pris- og lønniveau. Både institution og forvaltning ønsker en budgetmodel, der er opdateret, enkel og gennemskuelig, således at budgettet kan danne grundlag for en god økonomistyring.


Københavns Kommune har et ønske om at give forældrene mulighed for pasning hele døgnet. Den ny budgetmodel skal sikre en budgettildeling, der svarer til de udgifter, der er forbundet med at være døgnåben. Vartov har 22 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn og er en populær institution, fordi forældrene har mulighed for at få aften- og natpasning. Når et barn skrives op til ventelisten, skal behovet for døgnpasning dokumenteres, typisk ved at forældrene selv arbejder om aftenen eller natten. 

 

Supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Jakob Kjærgaard Jepsen