Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Nokken - lokalplan 507

Officielt navn: Nokken - lokalplan 507
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 07.02.14 til 04.04.14
Bydel:
Sagsnr: 2014-0027625
Billede af høringen

Planen fastlægger haveforeningen ‘Nokken’ til kolonihaveformål og haveforeningen ‘Lille Nok’ til nyttehaveformål.

De tilstødende fredede arealer fastlægges til rekreative formål i sammenhæng med Udviklingsplanen for Amager Fælled. Desuden fastlægges der stier, som indgår i kommunens overordnede net af cykelruter og rekreative stier.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 507 Nokken som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, høringssvar, referat af borgermøde mv.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Nokken som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. december 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, notat vedrørerende kloakering.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. april 2011. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, borgerdialogproces, tilgængelighedsvurdering.

Seneste høringssvar

04.04.14 Svar (2300)
04.04.14 Svar (2300)
04.04.14 Svar (2300)
04.04.14 Svar (2000 )
04.04.14 Svar (3500)
04.04.14 Svar (3500)
04.04.14 Svar (2300)
04.04.14 Svar (2300 ) vedr. Slæbestedet, "Spejderdrengens grund"
04.04.14 Svar (2300) Grundejerforeningen Havnevigen I og II
04.04.14 Svar (2450)
04.04.14 Svar (2450)
04.04.14 Svar (2300)
04.04.14 Svar (2300)
04.04.14 Svar (2300)
04.04.14 Svar (2450)
04.04.14 Svar (2300) se: F /F* lokalplan Nokken side 21 lod-tegning 3
04.04.14 Svar (2300) Nefa og Nokken
04.04.14 Svar (1720)
04.04.14 Svar (2300) Foreningen "Signal Broen"
04.04.14 Svar (2300)
04.04.14 Svar (2100)
04.04.14 Svar (1420)
03.04.14 Svar (2500)
03.04.14 Svar (2300 )
03.04.14 Svar (2100)
03.04.14 Svar (2500)
03.04.14 Svar (2300)
03.04.14 Svar (1658)
03.04.14 Svar (2200)
03.04.14 Svar (2300 S)
03.04.14 Svar (2100 )
03.04.14 Svar (2300)
03.04.14 Svar (2300) Grundejerforeningen Havnevigen I
03.04.14 Svar (2200)
03.04.14 Svar (1418)
02.04.14 Svar (2400 NV)
02.04.14 Svar (2300) BF-Nokken (Bådforeningen Nokken)
02.04.14 Svar (1809)
02.04.14 Svar (2000)
02.04.14 Svar (1620) Havnefronten
02.04.14 Svar (1411)
02.04.14 Svar (2100)
02.04.14 Svar (2200)
02.04.14 Svar (2300) H/F LILLE NOK
01.04.14 Svar (1428)
01.04.14 Svar (2300)
01.04.14 Svar (2300) Amager Vest Lokaludvalg
01.04.14 Svar (2300)
01.04.14 Svar (2300)
31.03.14 Svar (2300)
30.03.14 Svar (1364)
30.03.14 Svar (1364)
28.03.14 Svar (7000) Energinet.dk
27.03.14 Svar (2100)
27.03.14 Svar (2300) Nefa og Nokken
27.03.14 Svar (2300) Pensionist
27.03.14 Svar (1452) Byhistoriker
27.03.14 Svar (2100) Medlem af bådelauget NEFA på Nokken
26.03.14 Svar (2300 )
26.03.14 Svar (2300)
25.03.14 Svar (2770)
22.03.14 Svar (2300)
20.03.14 Svar (1708) Bestyrelsen H/F Nokken
19.03.14 Svar (2300)
18.03.14 Svar (2300) B/F-Nokken
18.03.14 Svar (2200)
16.03.14 Svar (2300)
16.03.14 Svar (2000)
02.03.14 Svar (1561)
11.02.14 Svar (2300) islands brygges lokalråd
07.02.14 Svar (2200)
Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling, Peter Høiriis Nielsen, 33 66 13 60