Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Nedknuste tegl- og betonbrokker på Redmolen og i Nordhavnsvej

Officielt navn: Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til mellemlagring af og anvendelse af nedknuste tegl- og betonbrokker på Redmolen og i Nordhavnsvej
Type: Andet
Høringsperiode: 26.09.12 til 24.10.12
Bydel:
Sagsnr: 2012-735849
Billede af høringen
Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til mellemlagring af brokker forud for genanvendelse på stedet og mellemlagring af brokker forud for udskibning til termisk behandling i Holland. Brokkerne er olieforurenede og stammer fra nedrivningen af den tidligere smøreoliefabrik på Lüdersvej, Redmolen, 2100 København Ø.

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til anvendelse af lettere forurenet nedknust materiale i forbindelse med Nordhavnsvej. Det er primært over den kommende tunnel, at de nedknuste tegl- og betonbrokker anvendes. Brokkerne erstatter primære råstoffer, som ellers skulle tilføres projektet.

Alle har til enhver tid mulighed for at få aktindsigt i sagerne. Retten til aktindsigt følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven. Oplysninger i sagerne kan fås hos Center for Miljø.

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan inden 4 uger fra dato påklage afgørelserne til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Center for Miljø, Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V, tlf.: 33 66 30 11, E-mail: miljoe@tmf.kk.dk.  

Seneste høringssvar

Ingen høringssvar endnu. Indsend dit høringssvar ved at klikke på knappen øverst til højre

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Miljø, Affaldsområdet
Njalsgade 13-15
Postboks 259
1502 København V