Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ændring af regulativ for husholdningsaffald

Officielt navn: Ændring af regulativ for husholdningsaffald § 9 (Dagrenovation)
Type: Andet
Høringsperiode: 29.03.17 til 27.04.17
Sagsnr: 2017-0012212

For at implementere Teknik og Miljøudvalgets beslutning om sortering af bioaffald i hele kommunen skal § 9 i regulativet for husholdningsaffald ændres. Regulativet skal fastsætte forskrifter om indsamlingsordningernes omfang og tilrettelæggelse mv., herunder krav om sortering, ikrafttrædelse mv.

Regulativets § 9 beskriver, hvordan ordningen for dagrenovation er tilrettelagt i Københavns Kommune. Den afgørende ændring er, at dagrenovationen nu er delt op i to typer af affald:

• Bioaffald, som fx består af bionedbrydeligt mad- og køkkenaffald såsom kød, grøntsager, frugter, kaffefiltre og lignende.

• Restaffald, som hovedsageligt består af ikke-biologisk køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger.

Med denne ændring af regulativet bliver bioaffald ikke en selvstændig ordning, men en del af dagrenovationsordningen, hvor der bliver mulighed for at sortere dagrenovationen i restaffald og bioaffald. 

Alle ejendomme er som udgangspunkt tilmeldt sorteringen af bioaffald, men inden ordningen implementeres, skal ejendommene have mulighed for at framelde sig. 

For enfamilieboliger bliver muligheden for at framelde sig beskrevet på kommunens hjemmeside, og forventes at ske via den eksisterende hjemmeside Nem Affaldsservice.

I etageejendommene sker muligheden for fravalget ved, at beholderen kun stilles op, hvor der er plads og borgerne kan undlade at benytte biobeholderne, hvis de ikke ønsker at sortere bioaffaldet fra. 

Afhentningen af både restaffald og bioaffald vil som udgangspunkt fortsat ske mindst én gang om ugen. Dog vil énfamilieboligerne fortsætte med den nuværende ordning med tømning af bioaffald hver 14. dag i perioden fra september til og med maj og ekstratømninger i de tre sommermåneder juni, juli og august.

Ændringerne i regulativ for husholdningsaffald er sat til at træde i kraft pr. 1. august 2017. 

 

 

 

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Jord- og Affald