Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Nørregade tillæg 1 - lokalplan 344-1

Officielt navn: Nørregade tillæg 1 - lokalplan 344-1
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 08.12.14 til 02.02.15
Sagsnr: 2014-0259448

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Formålet med planen er at butiksarealet på 1. sal kan ændres til hotelværelser, og at der kan etableres hotelfunktioner bag butikkerne i Nørregade.

Vedtaget lokalplan

Hent tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 344 Nørregade som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 30. april 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 6. maj 2015.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 344 Nørregade som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. november 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 8. december 2014

Eksisterende lokalplan

Hent lokalplan nr. 344 Nørregade som PDF 

 

Javascript is required to view this map.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling